Start » Styropapa » Papy i inne materiały » Folia, grunty

Folia, grunty

Firma MEGASTYRO Sp. z o.o. to jeden z głównych dystrybutorów produktów firmy Villas Icopal. Produkty dostarczamy na terenie całego kraju.

 

  • Villabit W-Dysperbit czarny 

Villabit W-Dysperbit czarny

Opis wyrobu: VILLABIT W jest materiałem bezwonnym i nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Norma zużycia: Około 0,75 - 1,1 kg/m2 dla 1 warstwy o grubości ok. 1 mm. Zużycie posypki: ok. 1 kg/m2. Jest łatwy i szybki w stosowaniu.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych. Wykonywania bez spoinowych powłok dachowych. Wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ław, stropów, ścian fundamentowych obsypanych gruntem, wylewek betonowych na gruncie w piwnicach i innych części budynków.

Warunki nakładania: Powłoki z VillaBit W należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +10°C. Powłokę należy nanieść za pomocą pędzla lub szczotki. Podłoże zagruntować VillaBit W - dysperbit czarny po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2. Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne, lecz nie mogą znajdować się na nim kałuże wody.

Magazynowanie: W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe . Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

 

  • Villabit R

Villabit R

Opis wyrobu:  VILLABIT R służy do gruntowania podłoży betonowych i tynków pod asfaltowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – bez spoinowe oraz papowe (papy tradycyjne, oksydowane oraz modyfikowane SBS).

Warunki nakładania: Rozprowadzać bez podgrzewania przy użyciu pędzla lub szczotki dekarskiej, na suche i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże. Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, w takim przypadku należy stosować maski z pochłaniaczem rozpuszczalników organicznych, aromatycznych i alifatycznych oraz należy ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy prowadzeniu prac lakierniczych.

Czas schnięcia: W zależności od warunków atmosferycznych: pierwsza pyło-suchość po 6 godzinach w warunkach optymalnych, całkowity czas schnięcia po ok. 24 godzinach.

Magazynowanie: W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe . Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

 

  • Folia paroizolacyjna PRAXA Tytan

Folia paroizolacyjna PRAXA Tytan

Opis wyrobu:  Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. Elastyczna i wytrzymała, odporna na pęknięcia oraz doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Wymiary: 2 m x 50 m x 0,2 mm

Przeznaczenie i zakres stosowania: Paraizolacja w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów, zabezpieczanie izolacji termicznej
i akustycznej przed zawilgoceniem, pionowe izolacje budynków, tworzenie warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, posadzki, wylewki oraz prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych.