Styropian dachowy

Styropian spadkowy MEGASTRYO przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej dachów oraz zapewnia skuteczne odprowadzanie wody na dachach płaskich.

System spadkowy MEGASTYRO zapewnia uzyskanie dowolnego pochylenia połaci dachowej, spełnienie przepisów przeciwpożarowych oraz indywidualnych wymogów projektowych.

Styropian dachowy

Zastosowanie systemu MEGASTYRO:

 • Izolacja termiczna i odwodnienie dachów płaskich nowych i zmodernizowanych
 • Izolacja termiczna i odwodnienie tarasów, dachów zielonych, dachów odwróconych

Firma MEGASTYRO proponuje następujące rozwiązania spadkowe:

 1. Kształtki ze spadkiem jednostronnym:

  Kształtki ze spadkiem jednostronnym

 2. Kształtki ze spadkiem kierunkowym:

  Kształtki ze spadkiem kierunkowym - 1

  Kształtki ze spadkiem kierunkowym - 2

 3. Kształtki i kontr spadki dachowe:

  Kształtki i kontr spadki dachowe

Styropian dachowy MEGASTYRO jest produkowany w następujących wariantach:

 • EPS 70
 • EPS 100
 • EPS 150
 • EPS 200

Styropian spadkowy MEGASTYRO może być oklejony papą podkładową PV 60

Dział techniczny firmy MEGASTYRO opracowuje na zlecenie dokumentację techniczną na podstawie projektu lub indywidualnego życzenia klienta, zawierającą rozwiązanie odwodnienia połaci dachu oraz mapę spadków umożliwiającą bezproblemowy montaż styropianu spadkowego MEGASTYRO na dachach.

Prosimy o przysyłanie plików zawierających rzut dachów i przekroje obiektów najlepiej w formie dwg lub pdf.

Do klienta dostarczony zostaje styropian spadkowy w postaci odpowiednio ukształtowanych i opisanych płyt, które układa się zgodnie z załączoną instrukcją.